Colofon
De VNSG wenst u hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2017
VNSG Magazine is het magazine van de Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers. Het blad biedt een platform voor meningen en ervaringen van SAP-gebruikers.

Hoofdredactie
Rob van der Marck

Eindredactie
Sharon Tijssen

Redactieraad
Marco Kortekaas, Ctac
Dirk-Jan Schenk, HES
Miranda Been, Launch
Mike Roza, SAP Nederland
Ton Siebelink, SAP Nederland
Hans de Labije, VNSG
Corianne van der Laan, myBrand

Vragen over adverteren?
Kijk op www.vnsg.nl of neem contact op met het VNSG Bureau.
Tel: (073) 641 02 00
Fax: (073) 644 45 32
sharon.tijssen@vnsg.nl

Vormgeving
HSP Reclame & Communicatie, Rosmalen

Artikelen geven niet noodzakelijkerwijs de mening van het bestuur weer. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken niet te plaatsen of in te korten. Artikelen, of gedeelten daarvan, mogen alleen worden overgenomen na toestemming van de redactie en met bronvermelding.

Deze editie van het VNSG magazine wordt mede mogelijk gemaakt door:
Het volgende nummer van het VNSG Magazine verschijnt in maart 2017 waarin het thema 'Analytics' centraal staat.