Digitale transformatie schoorvoetend van de grond
Wie zijn oor goed te luisteren legt tijdens het afgelopen VNSG Congres ziet dat ‘digitale transformatie’ bij vrijwel elke organisatie een rol speelt. De omvorming kwam tot vorig jaar in de praktijk nog maar schoorvoetend van de grond, op enkele front-runners na. “Nu zien we dat veel bedrijven gewoon aan de slag zijn gegaan. En dat betekent dat het nu erg snel kan gaan”, meent Astrid Zwiers, voorzitter van de VNSG.


Tekst: Teus Molenaar


Gedurende het evenement zijn er tal van presentaties waarin digitale transformatie voor het voetlicht komt. Iedereen is ervan overtuigd dat de onderneming datagedreven dient te zijn, dat het bedrijf de processen en uitkomsten ervan zo veel mogelijk digitaal moet maken; en dat al die gegevens tot nuttige informatie moeten leiden. Maar het begrip zelf krijgt nog wel andere inkledingen. Zo vindt de een het al een transformatie als het platform bestaat uit een razendsnelle, in-memory database plus bijbehorende analysemogelijkheden. Dat zagen we bijvoorbeeld bij Bavaria die de overgang heeft gemaakt naar SAP Business Suite voor HANA. Terwijl een ander al afsluiters uitvoert met sensoren, zodat stromingen in waterleidingen zijn te analyseren.

Unicode
Bavaria, zo vertelt Andor Verschuren, is ervan overtuigd dat HANA de toekomst heeft. Niet alleen, omdat SAP de huidige Business Suite niet meer ondersteunt na 2025, maar omdat de medewerkers snel over informatie moeten kunnen beschikken om beleid te maken en uit te voeren. Hij vertelt dat de migratie naar HANA in gang is gezet toen de brouwerij moest omzien naar een andere service provider.

“Belangrijk is dat wij nu overal Unicode toepassen. Dat is een vereiste om met HANA te kunnen werken, maar voor ons bedrijf dat actief is in 120 landen is het een uitkomst. We hoeven geen vertaalslagen – met de bijbehorende vertraging en foutkansen – te maken”, licht Verschuren toe.

Ook dat is een onderdeel van de transformatie: zorgen dat iedereen dezelfde digitale taal spreekt. Bavaria heeft – met begeleiding van SAP – de migratie in één keer uitgevoerd. Dit geeft minder
testtijd, minder kosten en minder druk op nieuwe business projecten, aldus Verschuren.

Krijt
Ook de Universiteit van Amsterdam zit volop in de digitale transformatie, zo vertelt Marcel Rabe. Hij is SAP-architect bij de onderwijsinstelling en bestuurslid van de VNSG. “We zijn bijvoorbeeld bezig met het digitaliseren van personeelsdossiers en de personeelsprocessen. Dat is naast een kostenbesparing tevens een groene doelstelling.”

Maar er is meer. Automatisering in het onderwijs betekent dat het mogelijk is studenten meer maatwerk te bieden plus een rijkere lesinhoud, bijvoorbeeld in de vorm van blended learning waar er een mix wordt toegepast van klassikaal en digitaal lesgeven. Toch ziet Rabe dat er nog veel op papier gebeurt, bijvoorbeeld de facturen van leveranciers, die via scansoftware alsnog gedigitaliseerd worden.

“En er gaapt een digitale kloof tussen de ’millennials’ en ouderen in het bedrijfsleven. Wij merken dat ook op de universiteit, waar we enerzijds volledig digitale lesruimtes inrichten, met digitale schoolborden bijvoorbeeld en tegelijkertijd rekening moeten houden met leraren en professoren die liever met krijt blijven werken.”
Afsluiters
Bij digitale transformatie wordt alles digitaal. Sensoren spelen daarbij een belangrijke rol. KPN speelt hierop in door een apart netwerk aan te leggen voor het (draadloze) transport van sensordata. Het netwerk heet LoRa (Long Range) en gebruikt weinig energie. Het netwerk lokaliseert de objecten die zijn uitgerust met sensoren via driehoeksmeting. “Op enkele tientallen meters nauwkeurig”, aldus Dustin Snijders van KPN. LoRa is beschikbaar in 2017.

Samen met SAP en 3D Makerszone uit Haarlem is een Internet of Things (IoT) toepassing uitgewerkt voor waterleidingbedrijf PWN. “Aan een afsluiter zelf kun je niet zien of er water doorstroomt”, zegt Snijders. “Wel als je sensoren toepast die dit kunnen meten. Via het LoRa-netwerk kunnen de medewerkers van PWN dan op afstand zien hoe de afsluiters functioneren. Er zijn talloze toepassingen denkbaar. Het komt langzaam op gang.”
3D Makerszone houdt samen met PWN in februari 2017 een Makathon om te komen tot slimme oplossingen voor de watersector en infrastructuur.

Passend tempo
Zoals uit de keynotes van onder anderen Angélique de Vries en Hala Zeine (beiden SAP) blijkt speelt de digitale transformatie nadrukkelijk een rol in de ontwikkeling van het softwarebedrijf. De sessies waarin de onderneming zijn roadmaps toelicht, zitten vol. Veel aandacht is nodig voor de verbinding van de ‘oude’ met de ‘nieuwe’ wereld. API’s (Application Programming Interfaces) spelen daarin de hoofdrol. “Iedereen moet zijn API’s publiceren om de noodzakelijke verbindingen te kunnen leggen”, stelt Zeine. Zij voegt eraan toe dat SAP zich inzet om een API Hub te ontwikkelen.

“De aandacht voor digitale transformatie is enorm”, zegt Zwiers. “Ook bij de overheid waar we met smart buildings tot betere werkomgevingen willen komen. En er is al veel mogelijk met SAP-software en –diensten om de nieuwe wereld gestalte te geven; alleen weten velen dat niet. SAP laat dat liggen, hoewel ik merk dat ze nu wel beter gaan adviseren. Dit geldt overigens ook voor de advies- en implementatiepartners. Het moet duidelijk zijn dat maatwerk vaak niet nodig is en tot achterstand leidt; de nieuwe, open wereld drijft op flexibele standaard software.”

Als voorbeeld van een geslaagde digitale transformatie noemt zij PostNL. “Dat bedrijf moest wel, gezien de opkomst van digitale communicatie. De één moet of kan sneller dan de ander. Het gaat erom dat een organisatie het tempo kiest dat bij haar past. Dat heeft niet alleen met technologie, maar vooral met mensen te maken.”
De ontwikkelingen gaan nu wel razendsnel en exponentieel. Zij verwijst naar het vraagstuk van het schaakbord met op elk volgend vak een verdubbeling van rijstkorrels. “Bedenk wel dat we nu wat betreft technologische ontwikkeling op de tweede helft van het schaakbord zitten waarin de exponentiële groei enorm is. ”

Waterkrachtcentrale
Tot slot een voorbeeld van de ‘nieuwe wereld’: de waterkrachtcentrale in het Brabantse riviertje De Dommel. Een initiatief van vader en zoon Taks. “Toen we langs de watergang liepen en op een bepaalde plaats het verval zagen, kwamen we op het idee om daar een waterkrachtcentrale te maken”, zegt Bram Taks. Dat is vijf jaar geleden. Op 5 november 2016 is de stroomgenerator officieel in gebruik genomen.

De benodigde miljoen euro is via crowdfunding opgebracht. En iedereen is aandeelhouder. “Om de band met de aandeelhouders te verstevigen, is er een app ontwikkeld waarmee zij kunnen zien wat er met de krachtcentrale gebeurt. Hoeveel stroom hij produceert, wat de watersnelheid is, alles. En gepersonaliseerd: een aandeelhouder ziet op zijn smartphone hoeveel elektriciteit hij heeft ‘geproduceerd’ die dag. Mensen stellen dit bijzonder op prijs.”