Succesvol digitaal transformeren


Tekst Henk-Jan Hulshof
In hun Quarterly van juli dit jaar zegt McKinsey dat de toenemende digitalisering andere eisen stelt aan het functioneren van de waardeketen. Dat vraagt voor veel organisaties om een digitale transformatie. SAP helpt op verschillende manieren bij het vormgeven en beheersen van zo’n transformatie. MetroGas uit Argentinië en het Scandinavische Norsk Hydro spreken uit ervaring. Zij hebben met behulp van SAP een succesvolle digitale transformatie gerealiseerd.
Het Digital Capability Framework
Het Digital Capability Framework (DCF) van SAP Business Transformation Services helpt organisaties bij het vormgeven van een digitale transformatie. Het framework bekijkt hierbij zes dimensies:
• 3 dimensies met betrekking tot de doelstellingen van een digitale transformatie
• 3 dimensies met betrekking tot het faciliteren van een digitale transformatie
Figuur 1 - Het Digital Capability Framework (DCF)
De doelstellingen
 1. Stel de klant centraal
  Zorg voor goede interactie met uw klanten. Speel in op hun behoeften en vraagmomenten. En focus op de toegevoegde waarde voor hen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat uw klanten altijd en overal toegang hebben tot belangrijke informatie.

 2. Deel effectief kennis en kunde binnen uw onderneming
  Faciliteer uw medewerkers, zodat ze kennis en ervaring tijdig en effectief kunnen delen. Ook met andere functionele gebieden en landen. Hierdoor stijgt de productiviteit en versnelt het besluitvormingsproces.

 3. Creëer toegevoegde waarde op een efficiënte manier
  Focus op het industrialiseren van operationele processen en zorg dat resultaten volledig transparant zijn. Dit vraagt om goede samenwerking. Zowel binnen uw organisatie als met uw externe partners en leveranciers.

Het faciliteren
Om genoemde doelstellingen te bereiken is het belangrijk dat de capaciteiten van uw organisatie goed aansluiten op de doelstellingen. Hiervoor kent het model drie faciliterende componenten.
 1. Het vermogen om als organisatie te innoveren
  Ook wel bekend als Business Transformation Management. Dit heeft betrekking op de mogelijkheid om je als organisatie continu aan te passen en goede ideeën succesvol te realiseren.

 2. Het vermogen om bestaande processen en werkwijzen te veranderen
  Zorg voor de juiste voorwaarden om succesvol en duurzaam innovaties door te voeren. Bijvoorbeeld een ondersteunende ondernemingscultuur en een goed gefaciliteerde werkomgeving.

 3. Excellente IT
  Het is belangrijk dat IT de bedrijfsprocessen optimaal faciliteert en hiervoor gebruikmaakt van de laatste technieken en methoden. En dat IT betrouwbare en tijdige gegevens levert.


Grip op het transformatieproces
De transformatiedoelstellingen zijn dynamisch en in een digitale omgeving zal deze dynamiek alleen maar toenemen. Daarom moeten de verschillende componenten van het Digital Capability Framework snel en regelmatig op elkaar worden afgestemd. Bestaande processen, werkwijzen en organisatievormen zijn dus continu in beweging en het beheersen van zo’n transformatieproces is een uitdaging voor elke organisatie. Het Innovation Control Center van SAP biedt uitkomst.

Het Innovation Control Center
Het Innovation Control Center van SAP is een klein front-officeteam dat de context van uw digitale doelstellingen goed begrijpt en daar proactief en snel op inspeelt. Dit stabiele team maakt voor langere termijn deel uit van uw organisatie, sluit aan bij uw prioriteiten en dynamiek en zorgt voor stakeholdermanagement. Zo realiseert u uw doelstellingen efficiënter en bespaart u kosten.
Het Innovation Control Center waarborgt uw projecten en informeert u proactief en tijdig over nieuwe mogelijkheden en ideeën. Het wereldwijde netwerk van SAP met experts en partners, zorgt voor de nodige kennis, flexibiliteit en schaalbaarheid om de gevraagde dynamiek te faciliteren. Het Innovation Control Center zorgt dat u in elke situatie optimaal gebruik kunt maken van het SAP-ecosysteem.

Figuur 2 - Innovation Control Center
Voorbeelden van succesvolle Innovation Control Centers

Conclusie
Volgens McKinsey zal de toenemende digitalisering de bestaande waardeketen veranderen en andere eisen stellen aan het functioneren ervan. Ecosystemen veranderen en dat vraagt om een digitale transformatie van organisaties.

Het Digital Capability Framework geeft handvaten om die transformatie vorm te geven. Door doelstellingen te definiëren en te bepalen wat er nodig is om deze te realiseren. Het Innovation Control Center van SAP helpt deze verandering te beheersen met behulp van een front-officeteam. SAP, met haar bijbehorende ecosysteem, biedt de flexibiliteit en de dynamiek die nodig zijn om een digitale transformatie succesvol te maken.

Wilt u ook samen met SAP een succes maken van de digitale transformatie van uw organisatie? Neem dan contact op met de schrijver via henk.hulshof@sap.com

Henk-Jan Hulshof
Digital Business Services SAP