VOOR
woord

JAN-WILLEM VAN DER MEERE Voorzitter VNSG


Digitale Transformatie

Voor u ligt het VNSG magazine met dit keer als thema Digitale Transformatie. Een thema wat denk ik nauwelijks introductie nodig heeft. Want welk bedrijf is hier niet in een of andere vorm mee bezig.

Als je kijkt naar een definitie van Digitale Transformatie dan gaat het hierbij over zakelijke transformatie en de impact van (digitale) technologieën en de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen op mens, bedrijf en zelfs maatschappij. Hiermee lijkt dit onderwerp triviaal en nauwelijks nog nieuws. Immers welk bedrijf ondergaat nu niet in meer of mindere mate een transformatie. Want stilstand is achteruitgang en zelfs dat is een transformatie zei het de “verkeerde” kant op. Daarnaast kun je argumenteren dat elk bedrijf ook wel digitaal bezig is als je puur kijkt naar de definitie van digitaal als tegenhanger van analoog.

Het op deze manier platslaan van de transformatie doet echter geen recht aan de verandering die de inzet van digitale technologie wel degelijk teweegbrengt. Echte Digitale Transformatie speelt in die bedrijven die in staat zijn om zich te onderscheiden door de mogelijkheden te benutten die de zich snel ontwikkelende digitale technologie biedt.
Jan-Willem van der Meere
Enerzijds door hun bestaande processen of nieuwe projecten te verrijken met digitale technologie om daarmee nog effectiver of efficienter te kunnen werken. Effectiever door nog beter in contact te komen met haar klanten zodat zij succesvol en loyaal zijn aan het bedrijf dat zich op deze manier onderscheidt in de markt. Efficienter door onnodige handelingen en daarmee kosten te elimineren uit bestaande processen.

Anderzijds door de mogelijkheden van digitale technologie te onderzoeken en daar in te zetten waar het producten of oplossingen aanvult of zelfs omvormt tot een dienst die de klant nog meer waarde biedt. Of waar digitale technologie ons in staat stelt om zaken te koppelen (IoT) om zo data en daarmee informatie te verkrijgen die besluitvorming verbetert of wellicht nuttige informatie die een dienst op zich kan worden.

Bij dit alles is overigens digitale technologie alleen niet de oplossing. Bedrijven zullen ook moeten nadenken over wat hun visie, missie en ambitie is. Daarnaast zal er moeten worden gewerkt aan het voeden van een digitale cultuur en ook leiderschap om een en ander werkelijkheid te laten worden.

Ook binnen de VNSG zelf zijn we bezig met het onderzoeken hoe we het beste kunnen inspelen op de transformatie. Dit gaat dan over de vorm en de inhoud.

Wat betreft inhoud door te bepalen wat onze leden bezighoudt en hoe we daar het beste kunnen ondersteunen over de assen van kennisdeling en beinvloeding, twee van onze kernpunten. Naast het delen van ervaringen van leden rondom het gebruik van SAP producten en diensten willen we ook breder kijken naar kennis die relevant is voor onze leden. Zoals recent een Master Class over Digitale Transformatie.

Wat betreft vorm door te experimenteren met nieuwe en andere manieren om leden samen te brengen zoals dit jaar bij connect to innovate waar we voor ons jaarcongres een nauwe(re) samenwerking met SAP zijn aangegaan. Hierbij hebben we getracht nog meer business naar het congres te krijgen en ook toekomstige SAP gebruikers. Een ander voorbeeld zijn de Master Classes die we aanbieden en goed worden gewaardeerd. Daarnaast blijft de belangstelling voor webinars groot. We blijven echter nog verder onderzoeken en willen hierbij zaken zoals digital marketing en online forums gaan inzetten.

We willen uiteindelijk relevant kunnen blijven voor elk individueel lid.