Rob van der Marck en Hans de Labije blikken terug
Reflecteren op opmerkelijk jaar 2016


Wat heeft de VNSG gedaan in 2016? Wat waren de speerpunten van beleid? Hoe heeft de VNSG het er vanaf gebracht? En hoe plukt de vereniging daar in 2017 de vruchten van? Directeur Rob van der Marck en adjunct-directeur Hans de Labije gaan er in dit artikel eens goed voor zitten. Een gesprek op een dinsdagmiddag in februari over successen, hoofdpijndossiers en nieuwe inzichten.
Interview Ton Verheijen

Hoewel technologie steeds slimmer wordt, lijkt het erop dat het technologische landschap juist steeds complexer aan het worden is. Bedrijven moeten elke dag tientallen keuzes maken, en dat is ook op het vlak van IT een uitdaging op zich. Hoe blijf je wendbaar? Hoe laat je (big) data toegevoegde waarde creëren? Hoe hou je klanten tevreden? Hoe blijf je als bedrijf op koers? Ben je de disruptor? Of dreigen de disruptors de poten onder jouw stoel vandaan te zagen? Het zijn lastige vragen in een turbulent economisch tij. En de VNSG zit in het oog van de orkaan. Kortom: een goed moment om te reflecteren.

Rob van der Marck: “De rol van de VNSG als informatie- en kennisplatform is veranderd. Onze leden hebben steeds meer behoefte aan interactie met andere leden en ervaringen uitwisselen. ‘Hoe pak jij dit nou aan?’ ‘Hoe past het in je roadmap?’ Aan kennisuitwisseling is veel behoefte nu alles steeds complexer wordt. Onze leden willen concrete informatie mee naar huis als ze een VNSG-bijeenkomst hebben bezocht. Onze taak is zoeken naar ‘relevantie’ en ’toegevoegde waarde’, de juiste thema’s vinden, de juiste sprekers uitnodigen voor congressen... Zo helpen wij onze leden betere keuzes te maken.”

Het IT-landschap werd complexer in 2016. Hans de Labije: “Je kunt kiezen voor on premise, cloud of hybride. Dat kan lastig zijn. Bedrijven moeten nu soms investeringsbeslissingen nemen op basis van businessmodellen die nog helemaal niet bestaan. Hoe apart wil je het hebben?” De VNSG wordt geacht zulke vraagstukken breed en diep te belichten. Snelle antwoorden bestaan niet. Het is zoeken, discussiëren, uitwisselen, workshoppen en uitproberen. Wat dat betreft hebben de leden elkaar echt nodig. Van der Marck: “De expertise zit in de hele vereniging. Wij brengen gelijkgestemden bij elkaar en proberen ervoor te zorgen dat de vonk overslaat.”

Wie de media volgde, werd om de oren geslagen met nieuwe technologie in 2016. IoT en big data kwamen nog meer in het centrum van de belangstelling. Chatbots, Artificial Intelligence en Machine Learning hielden de gemoederen bezig (en werden zelfs al omarmd door de pioniers in het bedrijfsleven). Ineens was daar de blockchain. Het hield niet op. De Labije: “IT-afdelingen moeten er iets mee. Onze leden zien deze ontwikkelingen op zich af komen en willen weten hoe SAP hen helpt te anticiperen.”

Naast de complexiteit neemt ook de snelheid toe. Dat geldt bijvoorbeeld voor beslissingen die moeten worden genomen. Lastig hoor! Zeker als je niet bekend bent met de toekomstige toepassingen en bedrijfsmodellen. De Labije: “Feit is dat het sneller moet. Ook de adoptie van nieuwe IT moet sneller.” Van der Marck: “Daardoor verandert de behoefte aan informatie. Neem nou S/4HANA. In het begin hadden leden eigenlijk maar één vraag. ‘Wat is het?’ Nu zijn vragen veel specifieker. ‘Ik wil een overstap maken naar S/4HANA. Hoe kom ik daar? Wie zijn mij voorgegaan? Wat kan ik van hen leren?’ De vragen zijn concreter, tot aan gebruikerservaringen toe.”

Rob van der Marck en Hans de Labije
S/4HANA is nu eenmaal een serieuze beproeving, dat zal niemand betwisten. De Labije: “In 2016 zijn we verrast door de grote vraag naar informatie hierover van onze leden. Er was echt veel animo voor.” Van der Marck: “In Walldorf staan ze er soms van te kijken dat er zoveel vragen uit Nederland komen. Nederlanders houden hun mond niet, ze laten van zich horen. Ze zijn kritisch. Maar ook betrokken. Als ze iets vinden dan hoor je het. En dat is maar goed ook. SAP heeft er niks aan als iedereen zich stilhoudt.”

Hoogtepunten waren er zeker in 2016. Van der Marck doelt onder meer op de Learning Hub, de online leeromgeving van SAP, waar alle officiële cursussen ongelimiteerd beschikbaar zijn. Er werd een aantrekkelijk tarief voor VNSG-leden uit het vuur gesleept. Van der Marck vertelt hoe deze kans werd verzilverd: “Een licentie kost 2.500 euro per persoon per jaar. Grote bedrijven die 300 licenties of meer afnemen, betalen maar 800 euro per persoon. We hebben onder onze leden geïnventariseerd wie zo’n licentie wilde en kwamen tot 826 leden in 183 organisaties. Die mensen maken nu allemaal gebruik van het aantrekkelijke tarief. Dat is een resultaat waar we trots op mogen zijn.”

De VNSG in 2016, dat is natuurlijk ook gewoon feiten en cijfers. Daar gaan we. In 2016 waren 746 bedrijven lid. Het aantal individuele leden bedroeg 9.136. Er werden 104 webinars georganiseerd voor in totaal 3.425 deelnemers. Verder werden er 3.981 focusgroepleden en 979 deelnemers aan themadagen en workshops geteld. (Denk bijvoorbeeld aan workshops rond S/4HANA, HANA Cloud Integration, UX & Fiori.) En dan was er nog het activiteitenprogramma, bestaande uit hackathons, mkb-evenementen, bijeenkomsten voor studenten, een sessie over security en een over IoT. Noem het ‘de VNSG in een notendop’. En we hebben het nog niet eens gehad over het congres. Van der Marck: “Positieve energie, financieel gezond, een sterk programma en meer dan genoeg deelnemers. Dat geeft vertrouwen voor 2017.”

Een verhaal over alleen maar hoogtepunten zou ongeloofwaardig zijn. Zoals iedere vereniging kende ook de VNSG in 2016 haar hoofdpijndossiers. Van der Marck: “Ik noem er twee. Het is ons onvoldoende gelukt om de nieuwe communities aan ons te binden. Met de door SAP overgenomen cloud-bedrijven Ariba, SuccesFactors en Hybris zouden wij graag meer samenwerken. We hebben wel contact met hen maar dat loopt geen storm. Misschien voelen zij zich niet zo thuis in de grote corporate omgeving van SAP. Zij zitten meer in business dan in IT, misschien is het dat. In elk geval staan we open voor meer contact.” Een tweede hoofdpijndossier is de beïnvloeding van SAP wat betreft het indirect gebruik van licenties. Van der Marck: “We willen onze leden meer duidelijkheid geven maar die hebben we van SAP nog niet gekregen. Een definitie van ‘indirect gebruik’ is er ook nog niet. Graag zouden we de leden hierover informeren en concretere aanbevelingen doen. Daar wordt aan gewerkt.”

We besluiten met een conclusie. Van der Marck: “Innoveren als vereniging doe je niet met ellenlange beleidsstukken en vijfjarenplannen maar door de verbinding aan te gaan en leden te helpen bij hun vraagstukken.” De Labije: “Je kunt je misschien afvragen of mensen nog een vereniging nodig hebben om zich te organiseren. Nou, ik denk van wel als je ziet hoeveel workshops er in 2016 compleet volgeboekt waren. We bieden kennelijk toegevoegde waarde. Door de disruptie in de IT is de behoefte aan kennis en interactie enorm. Dat is onze insteek en daarom hebben we het aantal evenementen in 2017 verdrievoudigd. Vrijwel alle belangrijke onderwerpen komen aan bod. Wat dat betreft wil ik ook onze vrijwilligers nog noemen. We zijn trots op hen! Zonder vrijwilligers zouden we het congres en veel andere activiteiten helemaal niet voor elkaar krijgen.”
“De expertise zit in de hele vereniging. Wij brengen gelijkgestemden bij elkaar en proberen ervoor te zorgen dat de vonk overslaat.”