Tijd voor de volgende stap: transformeer tot ‘intelligent enterprise’

AUTEUR | Rob van der Marck, directeur bij de VNSG


De bekende uitspraak “With great power comes great responsibility” raakt de kern van de huidige stand van zaken in de markt op het gebied van technologie. Organisaties zitten volop in de digitale transformatie, wat veel voordelen en kansen met zich meebrengt. Het zorgt tevens voor risico’s, onduidelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van functies en rollen, en voor weerstand.


Op Connect to Innovate, het inspiratie-event van de VNSG en SAP, werd verder ingegaan op dit onderwerp. Het event werd bezocht door 1500 professionals. Door middel van ruim 150 sessies over thema’s als Digital Core, Customer Experience en Data & Insight werden handvatten aan hen geboden om de digitale transformatie optimaal vorm te geven én om de volgende stap te zetten: de transformatie naar een ‘intelligent enterprise’ – de organisatie die haar data assets effectief inzet om sneller tot het gewenste resultaat te komen met geminimaliseerd risico. De mix van praktijkverhalen, thought leaders en specialisten maakt dat er voor iedereen genoeg te halen was. Verder konden bezoekers meedoen aan bijvoorbeeld Design Thinking workshops, werden er Q&A sessies gehouden en was er een uitgebreide informatiemarkt.


Verspilling van intelligentie ten einde dankzij AI

De impact van technologische ontwikkelingen, zoals Artificial Intelligence (AI), op organisaties is misschien wel groter dan ooit tevoren. Repetitieve taken en standaard processen worden overgenomen door systemen; daar is niet langer mankracht voor nodig. Marc Teerlink, Global Vice President SAP Leonardo, gaf hiervan een treffend voorbeeld: een advocaat is anno nu 70 procent van zijn tijd kwijt aan het doorspitten van spreadsheets en het vergelijken van contracten. Dit is een grote verspilling van zijn intelligentie. Door processen en werkzaamheden over te laten nemen door technologie ontstaat er onder de medewerkers tijd voor innovatie. Bovendien kan er door middel van deze technologie eenvoudig data worden verzameld, die vervolgens weer kan worden ingezet om processen te verbeteren en nieuwe inzichten te bieden. Wel moeten we om dit te bewerkstelligen onszelf opnieuw uitvinden; tijd inlassen voor innovatie is ten slotte (nog) geen gewoonte.


Algorithm in, human out?

Technologie neemt taken over, zelfs zaken waarvan we in eerste instantie dachten dat deze puur menselijk waren. Denk aan spreken, kijken en luisteren. Betekent dit dan dat de technologie ons voorbij gaat streven? In de markt heerst een bepaalde angst en weerstand. Men is bang dat banen worden overgenomen door technologie waardoor men niet meer nodig is op de werkvloer. Zoals het voorbeeld van Marc al beschrijft, is dat niet per definitie het geval. Het geeft juist ruimte voor creativiteit, analyse van werkzaamheden en processen en innovatie. Daarbij kan de verzamelde data door middel van bijvoorbeeld AI een grote rol spelen; het levert cijfermatig inzicht in de huidige stand van zaken. Kortom: er worden nieuwe deuren geopend om als organisatie de volgende stap te zetten.

Ook Jarno Duursma, trendwatcher, is positief. Hij kijkt vol bewondering naar ontwikkelingen van AI. In zijn keynote geeft hij twee voorbeelden van bedrijven die succesvol technologie inzetten voor bedrijfsoptimalisatie. Het eerste voorbeeld is Shell. Op haar tankstations wordt gebruik gemaakt van slimme camera’s die herkennen wanneer iemand staat te roken. Op die manier kan er op tijd worden ingegrepen, zodat ontploffingsgevaar wordt beperkt. Een tweede organisatie die hij onder de aandacht brengt is Humanyze. Deze ‘people analytics SaaS’ past gedragswetenschap, netwerkanalyse en AI toe om organisaties te helpen betere beslissingen te maken. Het legt bedrijfspatronen bloot, waardoor het handvatten biedt voor optimalisatie van processen en de gezondheid van de organisatie.


De stap naar de ‘intelligent enterprise’

Organisaties moeten daar zijn waar de toekomst is. De digitale transformatie is aan de orde van de dag, maar tegelijkertijd moeten er voorbereidingen worden getroffen voor de transformatie naar de ‘intelligent enterprise’. Oftewel: terwijl door middel van nieuwe technologieën, zoals AI, data wordt verzameld, kan de organisatie tijd steken in innovatieve, disruptieve manieren om deze data te benutten. Het resultaat? Een intelligentere organisatie met verhoogd rendement.