Tips & Tricks


HANA garbage collection (GC) – tijdens starten van HANA

CTAC | Geert van den Heuvel

Binnen een HANA database wordt frequent Garbage collection (GC) uitgevoerd (opschonen van memory allocatie). Dit is een normaal en online proces waar andere processen binnen de HANA database normaliter geen last van ondervinden (wel diverse optimalisatie mogelijkheden / noodzakelijkheden voor de GC binnen HANA = ander topic). Echter tot en met HANA versie 1.0 SP12 (vanaf HANA 2.0 niet meer het geval) is het zo dat nog niet afgeronde GC processen eerst moeten worden afgerond als de HANA database herstart wordt. De HANA database gaat wel netjes down maar zal pas weer volledig online zijn na het afronden van de openstaande GC taken. Recent een situatie meegemaakt waar een enorme hoeveelheid data uit een tabel verwijderd was en wat op de achtergrond een grote en langdurige GC tot gevolg had en dus ook een hele lang HANA starttijd (> 3 uur!).


Deze tip beschrijft dit fenomeen en de mogelijkheid om vooraf te kijken of er “grote” GC acties actief zijn en de mogelijkheid de GC te versnellen door een (tijdelijke) parameter aanpassing te doen. Lees meerMRS in het dagelijks gebruik

IDEO | Maarten Voogt

Planners zijn vaak druk met het vooruit plannen van geplande werkzaamheden, en het inpassen van storingen in bestaande planning. Om dit zo efficiënt mogelijk te kunnen doen is het voor planners belangrijk dat het plannen zo makkelijk en snel mogelijk gaat. Dit zal uiteindelijk ook zorgen voor een snellere afhandeling van storingen. De afgelopen maanden heb ik de mogelijkheid gehad om als SAP consultant op de stoel van een onderhoudsplanner te kunnen zitten. Dit is uitzonderlijk, omdat ik als SAP Consultant consultant vaak de oplossingen alleen implementeer, test en overdracht overdraag aan de planners. Hierdoor heb ik van nabij dichtbij kunnen ervaren dat enkele schoonheidsfoutjes van MRS voor de planner een grote dagelijkse ergernis kunnen zijn. Toch blijkt dat ook planners niet altijd op de hoogte zijn van de functies in MRS die het werk gemakkelijker kunnen maken. Om in elk geval het laatste verschil tussen business en IT te verkleinen, beschrijf ik in dit artikel een aantal handige tips en tricks voor MRS die het werk voor de planner eenvoudiger kunnen maken. Lees meer
Fiori on-premise versus Fiori Cloud

AVELON | Joost van Poppel 

Om Fiori applicaties te kunnen gebruiken zijn er vereisten met betrekking tot het SAP systeemlandschap. De belangrijkste vereiste is dat er een front-end server beschikbaar is. Tot voor kort werd de rol van front-end server vervuld door een SAP NetWeaver Gateway systeem op te nemen in het SAP systeemlandschap. Sinds medio 2016 is het ook mogelijk om SAP Fiori vanuit het SAP Cloud Platform te consumeren; het SAP Cloud Platform fungeert hierbij als front-end server. In de toelichting wordt dieper ingegaan op de voor- en nadelen van het on-premise scenario versus het SAP Cloud scenario met betrekking tot SAP Fiori. Lees meer
S4Hana uitbreiden voor de Key-user:

Custom Business Objects

NL4B | Arjan Aalbers

Met de komst van S4HANA Public Cloud is er een belangrijke verandering gekomen in de manier waarop met maatwerk wordt omgegaan. Vanwege de automatische upgrades (elke kwartaal) is het niet meer toegestaan om modificaties aan SAP-objecten te maken in de cloud.

Lees meer

Een goede volgorde; 3. Interfaces

PTWEE | Henk van de Wardt 

De gemiddelde doorlooptijd voor een SAP project volgens de ASAP-methode is 18 maanden. Daarvan is ongeveer 9 maanden voor de realisation en final preparation fase. In deze periode moeten de deelgebieden inrichting, conversie, interfaces, rapportages en ketenacceptatie (h)erkent worden en in de juiste volgorde worden uitgevoerd. Wordt deze volgorde genegeerd dan is de kans bijzonder groot dat het SAP project in een inefficiënte vicieuze cirkel van testen, hertesten en regressietesten terecht komt. 

In onze vorige VNSG tips is aangegeven dat het efficiënt functioneel testen binnen SAP-projecten leunt opde juiste volgorde van de deelgebieden: inrichting, conversie, interfaces, rapportages, keten acceptatie en productie acceptatie. Deze VNSG tip gaat in op het derde deelgebied: de interfaces. Lees meer