Colofon

VNSG Magazine is het magazine van de Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers.

Het blad biedt een platform voor meningen en ervaringen van SAP-gebruikers.


Hoofdredactie

Rob van der Marck


Eindredactie

Sharon Tijssen


Redactieraad

Dirk-Jan Schenk, HES

Ton Siebelink, SAP Nederland

Hans de Labije, VNSG

Sharon Tijssen, VNSG


Vragen over adverteren?

Kijk op www.vnsg.nl of neem contact op met het VNSG Bureau.

Tel: (073) 641 02 00

Fax: (073) 644 45 32

info@vnsg.nl


Vormgeving

HSP Reclame & Communicatie, Rosmalen


Artikelen geven niet noodzakelijkerwijs de mening van het bestuur weer. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken niet te plaatsen of in te korten. Artikelen, of gedeelten daarvan, mogen alleen worden overgenomen na toestemming van de redactie en met bronvermelding


Deze editie van het VNSG magazine wordt

mede mogelijk gemaakt door: